Rotterdam matcht op talent!

Werkzoekenden en werkgevers in Rotterdam en Den Haag kunnen nu online direct met elkaar in contact komen via het nieuwe platform HalloWerk. HalloWerk brengt werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact, via een online platform én persoonlijke dienstverlening! Daarbij zijn motivatie en talenten belangrijker dan diploma’s en werkervaring.

De gemeenten Rotterdam en Den Haag willen bijdragen aan een transparante arbeidsmarkt voor werkzoekenden en werkgevers. HalloWerk brengt hen in contact met elkaar. Doel is om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. HalloWerk richt zich vooral op mensen die dat om de een of andere reden nog niet is gelukt. Centraal staan de talenten van deze mensen. HalloWerk biedt hen het overzicht en de middelen om zelf werk te vinden en om gevonden te worden. Dankzij deze zelfservice kunnen overheden zich nog meer richten op mensen die wat meer hulp nodig hebben om werk te vinden. Werkzoekenden kunnen via HalloWerk een uitgebreid profiel aanmaken en werkgevers selecteren op basis hiervan de kandidaten voor hun vacatures. In de pilotfase vonden werkgevers voor 200 vacatures een geschikte kandidaat. Daarom is het besloten het platform in 2019 te laten groeien tot een bestand met 10.000 werkzoekenden in Rotterdam en Den Haag.