HalloWerk transfers

Bijna iedereen kent Carola de Koning als projectleider HalloWerk in Den Haag, als een van de eerste ‘HalloWerkers’ was zij aan boord. Maar nu heeft ze Den Haag verlaten en worden haar werkzaamheden overgenomen door Maurice van Oosten die ook voor de HalloWerk uitrol in de regio Haaglanden verantwoordelijk is. Maurice heeft onder andere zijn zinnen gezet op het versterken van de samenwerking met de regio Haaglanden. En Carola? Die brengt haar HalloWerk kennis en ervaring naar de gemeente Utrecht waar ze een pilot starten. Beide projectleiders gingen met elkaar in gesprek.

Wat kunnen we van jou verwachten de komende tijd in Utrecht?

Carola: “In Utrecht wordt HalloWerk als pilot ingezet als een interventie of Coronamaatregel.. HalloWerk is in Utrecht specifiek voor kandidaten die nu een uitkering aanvragen, een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben en zelfredzaam zijn. Zelfservice dus! Ik ben nu bezig met het vormen van een team voor de pilot. Half september organiseer ik een project start-up en komt het projectteam voor het eerst live bij elkaar. Dat alleen is al heel bijzonder in deze tijd van thuiswerken. Ik vind het heel belangrijk dat we elkaar ontmoeten en ons samen committeren aan dit prachtige project. De stip op de horizon? Digitale dienstverlening bieden en hiermee de eigen regie van kandidaten en werkgevers vergroten en uiteraard de uitstroom naar werk realiseren. Utrecht wint hiermee aan efficiëntie en blijft in staat het overgrote deel van de burgers dienstverlening te bieden. En dat is weer belangrijk nu door Corona het aantal uitkeringsaanvragen toeneemt. Het projectteam introduceert een nieuwe vorm van dienstverlening in Utrecht via HalloWerk. In alle kennismakingsgesprekken hoor ik dat collega’s zin hebben om te starten met HalloWerk. En ik vind het heel leuk om dat te begeleiden.”

Wat wordt jouw belangrijkste missie?

Maurice: “Met de sterk veranderende arbeidsmarkt is de urgentie voor een goede match hoog. Juist nu is het van groot belang dat we uitgaan van mogelijkheden en kijken naar competenties van kandidaten. HalloWerk gaat uit van kwaliteiten en zet talenten voorop. De komende periode wil ik mij vooral erop richten dat alle collega’s binnen Den Haag Werkt de meerwaarde inzien van HalloWerk en er ook actief mee aan de slag gaan. Het uitgangspunt is dat HalloWerk de matchingstool is van Den Haag Werkt! Een andere belangrijke pijler: de implementatie van HalloWerk voor de gehele regio Haaglanden, het versterken van de samenwerking.

Welke Haagse lessons learned neem je mee naar Utrecht?

Carola: “Het is natuurlijk heel fijn dat ik al zoveel ervaring met HalloWerk opdeed rondom de implementatie van het digitale platform in Den Haag. Tegelijkertijd is Utrecht een andere stad en zijn de werkprocessen anders, net zoals cultuur en werkwijzen. Wat ik in ieder geval als les uit Den Haag meeneem is direct aandacht geven aan borging in de organisatie. Het is zo belangrijk dat het project geen losstaand iets is. Het moet ook gedurende de pilot gezien worden als dienstverlening die Werk&Inkomen vanuit Utrecht aanbiedt aan burgers en waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn.

Waar kijk je het meeste naar uit?

Maurice: “Ik kan niet wachten totdat het voor alle collega’s een vanzelfsprekendheid is dat alles op het gebied van matching via HalloWerk verloopt. Een mooie uitdaging waar ik hoop een steentje aan bij te kunnen dragen!”

 

Meer informatie over HalloWerk? Graag werkgever worden in HalloWerk? Neem dan contact op!