HalloWerk Naar Werk in Amsterdam

Niet alleen de coronacrisis, maar ook verouderde regels en structuren zijn een gevaar voor de arbeidsmarkt. Redenen te meer voor arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam om vier maanden geleden het Regionaal Werk Centrum (RWC) op te richten. Met als doel de instroom in een uitkering voorkomen door middel van ‘werk naar werk’ oplossingen. Door werkgevers met een personeelsbehoefte (ondercapaciteit) te verbinden aan werkgevers die (tijdelijk) geen werk hebben voor hun werknemers (overcapaciteit) wordt werkloosheid voorkomen.

Eén van de instrumenten die ze hiervoor inzetten is HalloWerk. Vanuit de pilot HalloWerk in regio Groot-Amsterdam, waarbij mensen die al ingestroomd zijn in de bijstand aan werkgevers verbonden worden via het platform, leek het een logische stap. Met ‘HalloWerk Naar Werk’ wordt nu ook de doelgroep bediend die bedreigd wordt met baanverlies en de werkgevers met te veel of te weinig werk worden geholpen. Selma Nijhof, directeur van het Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) vertelt waarom dit juist nu zo belangrijk is.

Mooi instrument

“Er vallen harde klappen in bepaalde sectoren. Dus we kijken hoe we die werkgevers en werknemers waar de klappen vallen verder op weg kunnen helpen. HalloWerk is daar een mooi instrument voor. Werkgevers kunnen natuurlijk hun vacatures in het systeem plaatsen en personeel zoeken, maar bij HalloWerk Naar Werk kunnen we er ook voor zorgen dat hun medewerkers die de baan driegen te verliezen al toegang krijgen tot het systeem. Kijk, grote bedrijven hebben vaak een HR-afdeling, een sociaal plan en dergelijke, maar juist ook de MKB’ers krijgen echt extra ondersteuning hiermee.”

Skills doen ertoe

“Het mooie aan HalloWerk vind ik dat de skills en motivatie van mensen echt zichtbaar worden in het profiel en dat juist daar een match op gemaakt kan worden. Het richt zich op zoveel meer dan alleen het cv, opleiding en werkervaring. Het is geweldig dat er in het profiel écht ruimte is voor juist skills en motivatie, door middel van video’s, foto’s, werksoorten en andere manieren om jezelf te presenteren.”

Zelfregie is winst

We willen graag weten wat HalloWerk voor Selma zo waardevol maakt. “Ik geloof heel erg in HalloWerk, omdat je zelfregie stimuleert aan beide kanten. Deze inzet om werkgevers en werkzoekenden elkaar te laten vinden is pure winst. Het levert namelijk op dat je meer aandacht en tijd kunt besteden aan de mensen die dat extra nodig hebben. Die zelfregie is nu met de coronacrisis belangrijker dan ooit. Want we verwachten echt nog wel een hoos aan mensen als de regelingen straks stoppen. Hoe mooi is het dan dat je aan de voorkant al direct iets kunt bieden?!”

Snel gestart

Vier maanden geleden startte het RWC en terwijl we dit schrijven is HalloWerk Naar Werk ook al ‘live’. Hoe is dat zo snel voor elkaar? “Rotterdam en Den Haag zijn natuurlijk met HalloWerk gestart en ik ben heel blij dat we aan mogen haken en mee mogen varen. We hebben in Amsterdam de pilot HalloWerk al sinds maart, dus de basis lag er. Daardoor konden we snel stappen maken en het ook bestuurlijk in orde maken.”

Als geen ander

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Selma’s enthousiasme hier grotendeels debet aan is. Waar komt dat enthousiasme voor HalloWerk vandaan? “De noodzaak is er gewoon voor een dergelijke ontwikkeling, dat zien we dagelijks om ons heen. Er is ook echt nog geen ander instrument waar dit mee kan. Ik snap eigenlijk niet hoe mensen niet enthousiast over HalloWerk kunnen zijn.”

Meer informatie over HalloWerk? Graag werkgever worden in HalloWerk? Neem dan contact op!