HalloWerk

Brengt werkgevers en werkzoekenden direct
met elkaar in contact, via een online platform 
én persoonlijke dienstverlening!

Wat is HalloWerk?


2838
beschikbare kandidaten


440
HALLOwerk matches


309
kansrijke vacatures


397
ACTIEVE werkgevers

HalloWerk is het matchingsplatform van de gemeente dat werkzoekenden van gemeenten en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld!

HalloWerk is er voor werkzoekenden die via de gemeente hulp krijgen bij het zoeken van een baan. Maar ook voor aangesloten werkgevers en begeleidende professionals van de gemeente.

Voor werkgevers

Als werkgever krijg je direct toegang tot kandidaten die zijn ingeschreven bij gemeenten en bekijk je gemakkelijk hun motivatie en ervaring. Kandidaten op het oog? Dan benader je ze direct of met ondersteuning van het Werkgeversservicepunt.

Wil je HalloWerk werkgever worden? Neem dan contact met ons op.

Ben je al HalloWerk werkgever of intermediair? Dan kun je hier inloggen met je bestaande account.

Voor werkzoekenden

HalloWerk is op dit moment beschikbaar voor mensen met een uitkering in Rotterdam en Den Haag. Via HalloWerk zoek je zelf naar een baan. Maar werkgevers gaan ook op zoek naar jou. Dat verdubbelt de kansen. Je maakt een eigen profiel aan, in een beschermde omgeving, waarmee je jezelf goed aan de werkgever kunt presenteren. Ook vind je alle vacatures van het Werkgeverservicepunt van de gemeente in HalloWerk. Plus vacatures van veel kansrijke beroepen. Je kunt er zelf meteen op reageren.

Heb je al een HalloWerk account? Dan kun je hier inloggen!

Voor partners

HalloWerk wil een open platform zijn. Het dienstverleningsconcept en de visie zijn leidend, de partners divers. Van technische applicaties tot regionale initiatieven: HalloWerk als partner versterken? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor overheden

HalloWerk sluit aan bij het doel van de overheid om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Meer weten over deze digitale oplossing? Neem dan contact met ons op.

Van pilot naar landelijke oplossing

HalloWerk is als pilot gestart in de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Hier worden de werkwijze en techniek beproefd en verfijnd. Daarna komt HalloWerk ook in de arbeidsmarktregio’s van Rotterdam en Den Haag en vervolgens bij andere gemeenten. Zo kan HalloWerk in heel Nederland werkzoekenden sneller aan werk helpen.

Hoe werkt het?

Hoe Werkt het?

HalloWerk maakt het hele bestand van werkzoekenden én beschikbare vacatures transparant in een beveiligde omgeving, waardoor direct contact kan worden gelegd en matches makkelijker gemaakt.

Werkgevers

  • Je maakt gebruik van HalloWerk als je samenwerkt met het Werkgeversservicepunt van de gemeente.
  • Je krijgt online toegang tot het bestand van werkzoekenden.
  • Je selecteert online kandidaten wanneer het uitkomt.
  • Je kunt kandidaten direct benaderen. Of met ondersteuning van het Werkgeversservicepunt, als je dat wilt.

Werkzoekenden

  • Je maakt een profiel van jezelf. Hiermee presenteer je jezelf aan werkgevers.
  • Je maakt het profiel compleet op basis van interesses en mogelijkheden. Vul het aan met een foto, werkervaring en opleiding.
  • Op basis van jouw voorkeuren zie je kansrijke vacatures. Ook vind je alle vacatures van het Werkgeversservicepunt.
  • De gemeente houdt contact met je, helpt om je profiel te verbeteren en begeleidt je bij het zoeken van een baan.

De gemeenten Rotterdam en Den Haag willen bijdragen aan een transparante arbeidsmarkt voor werkzoekenden en werkgevers. HalloWerk brengt hen in contact met elkaar. Doel is om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. HalloWerk richt zich vooral op mensen die dat om de een of andere reden nog niet is gelukt. Centraal staan de talenten van deze mensen. HalloWerk biedt hen het overzicht en de middelen om zelf werk te vinden en om gevonden te worden. Dankzij deze zelfservice kunnen overheden zich nog meer richten op mensen die wat meer hulp nodig hebben om werk te vinden.

Neem contact
met ons op!

HalloWerk is op dit moment beschikbaar voor mensen met een uitkering in Rotterdam en Den Haag en voor werkgevers in de regio. Meer weten over HalloWerk, interesse om mee te doen of andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@hallo-werk.nl 

 

HalloWerk is een initiatief van de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

© 2018 Alle rechten voorbehouden.