Doorontwikkeling HalloWerk vergroot kansen werkzoekenden

Door de corona-uitbraak melden meer mensen zich bij de gemeente voor steun. Zzp’ers, mensen die hun baan verliezen en jongeren vormen een grote, nieuwe toestroom aan werkzoekenden. Met een nieuwe ontwikkeling in HalloWerk wordt deze groep nu nog beter ondersteund. Via online assessments en loopbaanopdrachten kunnen de werkzoekenden zichzelf vanaf nu nog beter ontwikkelen. Werkgevers die kandidaten zoeken in HalloWerk zien betere en completere profielen en kunnen zo nog makkelijker personeel vinden voor hun vacatures.

Optimaal online ondersteund

Met deze extra tools worden werkzoekenden optimaal online ondersteund. Er wordt vooral ingespeeld op een grote groep werkzoekenden met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn diverse online assessments en opdrachten beschikbaar zoals de talentenscan of een test waarin het zelfbeeld eens goed onder de loep wordt genomen. Met deze testen en opdrachten werken werkzoekenden aan hun eigen ontwikkeling en presentatie aan werkgevers. 

Preventieve dienstverlening

Door dit als preventieve dienstverlening aan te bieden voor de doelgroepen ZZP’ers, einde WW en jongeren crisis is de inzet van HalloWerk uitgebreid. Hiermee hopen de gemeenten werkzoekenden te helpen naar werk, óók in deze tijden. Wethouder Van Alphen van gemeente Den Haag is blij met de doorontwikkeling: “Zeker in deze moeilijke arbeidsmarkt waar het aanbod van werkzoekenden groot is, doen we er echt alles aan om onze Haagse inwoners een extra handje te helpen in hun zoektocht naar werk.”

Mijlpaal: 2500 matches!

Begin juni behaalde HalloWerk een belangrijke mijlpaal sinds de start anderhalf jaar geleden: 2500 werkzoekenden zijn inmiddels gekoppeld aan een werkgever. Het online matchingsplatform is daarmee uitgegroeid tot een belangrijk instrument om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt digitaal bij elkaar te brengen. Ook in deze coronatijd zijn er vele matches gemaakt, onder andere in de logistiek, magazijnen, de verkeersbranche en bij klantenservices. Wethouder Richard Moti (Werk&Inkomen en NPRZ): “Het is geweldig dat er ondanks corona mensen aan de slag komen via HalloWerk. Het blijkt maar weer eens dat er volop talent is op de arbeidsmarkt dat dankzij HalloWerk wordt gevonden door werkgevers die bereid zijn om mensen een kans te geven. Dat geeft ons hoop dat we met elkaar deze crisis het hoofd kunnen bieden en er sterker uit komen.”

Digitaal dienstverleningsconcept; juist nu

Juist ook in deze uitdagende tijden bewijst het dienstverleningsconcept zich. De toestroom van meer werkzoekenden op de arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwende manier van matching. Met HalloWerk kunnen werkzoekenden en werkgevers veel zelf en waar het nodig is, biedt de gemeente persoonlijke ondersteuning. Op die manier helpt de gemeente meer mensen uit de bijstand en meer werkgevers aan gemotiveerd personeel.


Over HalloWerk

HalloWerk is het platform waar werkgevers en kandidaten elkaar kunnen vinden. Werkzoekenden maken een profiel aan in HalloWerk en werkgevers zoeken kandidaten bij hun vacatures. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente Den Haag waar nodig. Werkzoekenden presenteren zich op basis van hun talenten. Werkgevers kijken verder dan het traditionele cv, het gaat om wat de kandidaat wil en kan! Via het platform komen ze direct met elkaar in contact. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld.

Meer informatie over HalloWerk? Graag werkgever worden in HalloWerk? Neem dan contact op voor meer informatie!